Liga Międzyokręgowa Sląsk-Południe i Rybnik       Kolejka 6  
                           
Gospod. RELAKS Rzuchów               Data 24 10 2021
Sędzia Szweigstil Andrzej                        
                           
Msce Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 Seria 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 LKS Górki Śląskie II 9571 94 7 2667 29 3 3155 29 1 3749 36 3
2 PIAST Leszczyny II 9503 86 5 3295 29 2 2881 27 1 3327 30 2
3 ISKRA Rybnik II 9368 91 7 3437 32 2 2528 29 3 3403 30 2
4 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 9054 95 10 3087 31 2 2859 32 5 3108 32 3
5 RELAKS Rzuchów 8751 91 9 2797 29 3 3312 34 2 2642 28 4
6 GOKiR Połomia II 8607 93 14 2928 33 5 3092 34 3 2587 26 6
7 SKS CZARNI Krzyżkowice 7902 79 12 2559 28 6 2513 25 3 2830 26 3
8 KROJC Krzyżanowice II 7608 86 12 2911 29 4 2425 28 4 2272 29 4
9 KS NAPRZÓD Czyżowice 6831 67 10 2486 24 2 2141 19 3 2204 24 5
10 BUK Rudy 5838 72 19 2087 21 3 2480 29 5 1271 22 11
                           
                           
  Tabela Końcowa po kolejce 6                
                           
  Nazwa Drużyny SUMA     24 10 2021     P.kolejką          
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 52638     9054     43584          
2 LKS Górki Śląskie II 48416     9571     38845          
3 SKS CZARNI Krzyżkowice 47931     7902     40029          
4 RELAKS Rzuchów 46897     8751     38146          
5 GOKiR Połomia II 46657     8607     38050          
6 BUK Rudy 45923     5838     40085          
7 KS NAPRZÓD Czyżowice 45894     6831     39063          
8 PIAST Leszczyny II 45495     9503     35992          
9 KROJC Krzyżanowice II 43914     7608     36306          
10 ISKRA Rybnik II 42327     9368     32959          

...........................................................

  Liga Międzyokręgowa Sląsk-Południe i Rybnik       Kolejka 5  
                           
Gospod. RELAKS Rzuchów               Data 23 10 2021
Sędzia Szweigstil Andrzej                        
                           
Msce Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 Seria 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 PIAST Leszczyny II 9871 94 6 2773 29 3 3812 36 2 3286 29 1
2 RELAKS Rzuchów 9046 93 15 2210 24 4 3979 36 2 2857 33 9
3 ISKRA Rybnik II 8702 87 15 3493 36 6 2525 25 5 2684 26 4
4 SKS CZARNI Krzyżkowice 8426 95 15 3508 33 3 2492 32 6 2426 30 6
5 BUK Rudy 7813 75 11 2797 25 4 2780 29 5 2236 21 2
6 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 7581 84 12 1791 25 4 2128 23 5 3662 36 3
7 LKS Górki Śląskie II 7388 80 15 2567 26 5 1944 24 6 2877 30 4
8 KS NAPRZÓD Czyżowice 7066 68 10 2673 27 5 1484 16 2 2909 25 3
9 KROJC Krzyżanowice II 7047 64 11 2689 24 3 2794 24 3 1564 16 5
10 GOKiR Połomia II 5915 70 17 2418 25 4 2061 24 6 1436 21 7
                           
                           
  Tabela Końcowa po kolejce 5                
                           
  Nazwa Drużyny SUMA     23 10 2021     P.kolejką          
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 43584     7581     36003          
2 BUK Rudy 40805     7813     32992          
3 SKS CZARNI Krzyżkowice 40029     8426     31603          
4 KS NAPRZÓD Czyżowice 39063     7066     31997          
5 LKS Górki Śląskie II 38845     7388     31457          
6 RELAKS Rzuchów 38146     9046     29100          
7 GOKiR Połomia II 38050     5915     32135          
8 KROJC Krzyżanowice II 36306     7047     29259          
9 PIAST Leszczyny II 35992     9871     26121          
10 ISKRA Rybnik II 32959     8702     24257          

 ..........................................................

  Liga Międzyokręgowa Sląsk-Południe i Rybnik       Kolejka 5  
                           
Gospod. RELAKS Rzuchów               Data 23 10 2021
Sędzia Szweigstil Andrzej                        
                           
Msce Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 Seria 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 PIAST Leszczyny II 9871 94 6 2773 29 3 3812 36 2 3286 29 1
2 GOKiR Połomia II 5915 70 17 2418 25 4 2061 24 6 1436 21 7
3 KS NAPRZÓD Czyżowice 7066 68 10 2673 27 5 1484 16 2 2909 25 3
4 LKS Górki Śląskie II 7388 80 15 2567 26 5 1944 24 6 2877 30 4
5 SKS CZARNI Krzyżkowice 8426 95 15 3508 33 3 2492 32 6 2426 30 6
6 ISKRA Rybnik II 8702 87 15 3493 36 6 2525 25 5 2684 26 4
7 KROJC Krzyżanowice II 7047 64 11 2689 24 3 2794 24 3 1564 16 5
8 BUK Rudy 7813 75 11 2797 25 4 2780 29 5 2236 21 2
9 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 7581 84 12 1791 25 4 2128 23 5 3662 36 3
10 RELAKS Rzuchów 9046 93 15 2210 24 4 3979 36 2 2857 33 9

..........................................................

  Tabela Końcowa po kolejce 5      
                 
  Nazwa Drużyny SUMA     23 10 2021     P.kolejką
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 43584     7581     36003
2 BUK Rudy 40805     7813     32992
3 SKS CZARNI Krzyżkowice 40029     8426     31603
4 KS NAPRZÓD Czyżowice 39063     7066     31997
5 LKS Górki Śląskie II 38845     7388     31457
6 RELAKS Rzuchów 38146     9046     29100
7 GOKiR Połomia II 38050     5915     32135
8 KROJC Krzyżanowice II 36306     7047     29259
9 PIAST Leszczyny II 35992     9871     26121
10 ISKRA Rybnik II 32959     8702     24257

......................................................

Gospodarz RELAKS Rzuchów Kier. Turnieju Węglorz Bolesław Data 26.09.2021
Sędzia Szweigstil Andrzej Protokolant Hulboj Karolina Kolejka 4
M-ce Drużyna Suma W P 1 Seria 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 GOKiR Połomia II 9 005 91 19 2 944 32 6 3 245 31 2 2 816 28 4
2 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 8 795 102 21 2 488 27 6 3 889 40 4 2 418 35 11
3 BUK Rudy 8 144 88 19 2 207 26 8 2 436 29 7 3 501 33 4
4 KS NAPRZÓD Czyżowice 8 063 68 2 2 040 16 1 3 306 29 0 2 717 23 2
5 SKS CZARNI Krzyżkowice 7 836 76 14 2 110 24 7 3 628 26 1 2 098 26 6
6 RELAKS Rzuchów 7 780 82 14 2 134 27 7 2 914 34 5 2 732 21 2
7 LKS Górki Śląskie II 7 522 74 9 3 210 29 1 2 047 22 5 2 265 23 3
8 KROJC Krzyżanowice II 6 713 77 17 2 279 30 8 1 642 21 5 2 792 26 4
9 PIAST Leszczyny II 5 635 58 10 2 231 18 1 2 082 20 2 1 322 20 7
10 RKS Rybnik 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ISKRA Rybnik II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KS U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  po 4 kolejkach       3                
M-ce Drużyna Suma     26.09     P. kolejką          
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 36 003     8 795     27 208          
2 BUK Rudy 32 992     8 144     24 848          
3 GOKiR Połomia II 32 135     9 005     23 130          
4 KS NAPRZÓD Czyżowice 31 997     8 063     23 934          
5 SKS CZARNI Krzyżkowice 31 603     7 836     23 767          
6 LKS Górki Śląskie II 31 457     7 522     23 935          
7 KROJC Krzyżanowice II 29 259     6 713     22 546          
8 RELAKS Rzuchów 29 100     7 780     21 320          
9 PIAST Leszczyny II 26 121     5 635     20 486          
10 ISKRA Rybnik II 24 257     0     24 257          
11 RKS Rybnik 20 18 966     0     18 966          
12 KS U WALKA Gotartowice 13 128     0     13 128          

.............................................................

Gospodarz RELAKS Rzuchów Kier. Turnieju Knura Alojzy Data 25.09.2021
Sędzia Szweigstil Andrzej Protokolant Hulboj Mateusz Kolejka 3
M-ce Drużyna Suma W P 1 Seria 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.
1 BUK Rudy 9 292 89 8 3 238 30 1 2 406 26 6 3 648 33 1
2 LKS Górki Śląskie II 9 207 89 6 3 346 36 2 3 524 32 3 2 337 21 1
3 KS NAPRZÓD Czyżowice 8 073 74 7 1 923 19 4 3 307 27 1 2 843 28 2
4 KROJC Krzyżanowice II 7 933 84 20 3 392 38 4 2 760 20 7 1 781 26 9
5 SKS CZARNI Krzyżkowice 7 868 85 13 2 697 28 2 2 215 23 4 2 956 34 7
6 GOKiR Połomia II 7 356 73 8 1 834 23 5 3 256 31 1 2 266 19 2
7 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 6 669 66 12 2 018 0 6 2 696 35 7 1 083 22 6
8 ISKRA Rybnik II 6 441 71 14 3 299 30 2 1 431 14 4 1 711 27 8
9 PIAST Leszczyny II 4 953 46 6 1 794 14 1 1 677 18 2 1 482 14 3
10 RELAKS Rzuchów 2 649 90 10 2 640 29 3 2 437 27 4 2 795 34 3
11 KS U WALKA Gotartowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RKS Rybnik 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  po 3 kolejkach       3                
M-ce Drużyna Suma     25.09     P. kolejką          
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 27 208     6 669     20 539          
2 BUK Rudy 24 848     9 292     15 556          
3 ISKRA Rybnik II 24 257     6 441     17 816          
4 LKS Górki Śląskie II 23 935     9 207     14 728          
5 KS NAPRZÓD Czyżowice 23 934     8 073     15 861          
6 SKS CZARNI Krzyżkowice 23 767     7 868     15 899          
7 GOKiR Połomia II 23 130     7 356     15 774          
8 KROJC Krzyżanowice II 22 546     7 933     14 613          
9 RELAKS Rzuchów 21 320     7 872     13 448          
10 PIAST Leszczyny II 20 486     4 953     15 533          
11 RKS Rybnik 20 18 966     0     18 966          
12 KS U WALKA Gotartowice 13 128     0     13 128          

.............................................................

Liga Międzyokręgowa Śląsk-Południe i Rybnik              
                             
Gospod. RKS Rybnik 20 Kier.Turnieju Zacha Stefan Data 01 03 2020  
Sędzia Huwer Alojzy Protokulant Błędowski Józef Kolejka 2    
                             
Msce Drużyna / Nr St. - Nazwisko, imię Suma W P 1 Seria 1 w. 1 p. 2 Seria 2 w. 2 p. 3 Seria 3 w. 3 p.  
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 11459 105 7 3699 32 2 4441 40 2 3319 33 3  
2 KS NAPRZÓD Czyżowice 8849 87 8 3314 35 2 3342 32 2 2193 20 4  
3 RKS Rybnik 20 8635 93 12 2740 32 4 2734 27 2 3161 34 6  
4 ISKRA Rybnik II 8520 83 7 2650 25 2 1856 19 4 4014 39 1  
5 GKS DĄB Gaszowice II 8285 88 11 1985 23 4 3426 32 1 2874 33 6  
6 PIAST Leszczyny II 8232 91 12 3040 33 2 3337 33 2 1855 25 8  
7 GOKiR Połomia II 8200 82 9 2956 30 4 2298 24 4 2946 28 1  
8 EMERYT Kobyla 8006 82 11 3004 27 2 2622 31 4 2380 24 5  
9 KROJC Krzyżanowice II 7998 89 20 3198 30 2 2385 28 7 2415 31 11  
10 LKS Górki Śląskie II 7673 80 8 2632 31 3 2382 24 2 2659 25 3  
11 KS U WALKA Gotartowice 7658 83 12 2564 28 6 2519 27 3 2575 28 3  
12 BUK Rudy 6922 21 2 2340 25 5 2290 29 9 2292 28 5  
13 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II 6508 75 16 2111 23 5 2451 27 5 1946 25 6  
14 SKS CZARNI Krzyżkowice 6362 74 18 1773 22 6 2063 24 5 2526 28 7  
15 RELAKS Rzuchów 5102 54 7 1671 20 4 1696 20 2 1735 14 1  
  Tabela Końcowa po kolejce 2                  
                             
  Nazwa Drużyny SUMA     01 03 2020     P.kolejką            
1 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów 20539     11459     9080            
2 RKS Rybnik 20 18966     8635     10331            
3 ISKRA Rybnik II 17816     8520     9296            
4 GKS DĄB Gaszowice II 17012     8285     8727            
5 SKS CZARNI Krzyżkowice 15899     6362     9537            
6 KS NAPRZÓD Czyżowice 15861     8849     7012            
7 GOKiR Połomia II 15774     8200     7574            
8 KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów II 15563     6508     9055            
9 BUK Rudy 15556     6922     8634            
10 PIAST Leszczyny II 15533     8232     7301            
11 EMERYT Kobyla 15450     8006     7444            
12 LKS Górki Śląskie II 14728     7673     7055            
13 KROJC Krzyżanowice II 14613     7998     6615            
14 RELAKS Rzuchów 13448     5102     8346            
15 KS U WALKA Gotartowice 13128     7658     5470            

 …….………………………………………………………………….. 

Harmonogram rozgrywek Ligi Międzyokręgowej Śląsk - Południe,Rybnik w 2021 r.
 
                       
                       
Kolejka nr. III 25 09 2021 [S] 9.00 Gosp. KROJC Krzyżanowice Miejsce DOM Kultury Kobyla
                       
                  ul.Główna 78
                       
  KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów       KROJC Krzyżanowice II       RELAKS Rzuchów    
  GOKiR Połomia II       KS U WALKA Gotartowice       ISKRA Rybnik II    
  KS NAPRZÓD Czyżowice       BUK Rudy            
  LKS Górki Śląskie II       RKS Rybnik 20            
  SKS CZARNI Krzyżkowice       PIAST Leszczyny II            
                       
Kolejka nr. IV 26 09 2021 [N] 9.00 Gosp. TKKF RELAKS Rzuchów Miejsce DOM Kultury Kobyla
                       
                  ul.Główna 78
                       
  KS NAPRZÓD Czyżowice       PIAST Leszczyny II       KROJC Krzyżanowice II    
  GOKiR Połomia II       SKS CZARNI Krzyżkowice       ISKRA Rybnik II    
  BUK Rudy       RKS Rybnik 20            
  RELAKS Rzuchów       LKS Górki Śląskie II            
  KS U WALKA Gotartowice       KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów            
                       
Kolejka V 23 10 2021 [S] 9.00 Gosp. Rybnik Miejsce Sala OSP Łańce
                       
                  ul.Strażacka 2
                       
  PIAST Leszczyny II       RKS Rybnik 20       KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów    
  GOKiR Połomia II       ISKRA Rybnik II       RELAKS Rzuchów    
  KS NAPRZÓD Czyżowice       KROJC Krzyżanowice II            
  LKS Górki Śląskie II       KS U WALKA Gotartowice            
  SKS CZARNI Krzyżkowice       BUK Rudy            
                       
Kolejka VI 24 10 2021 [N] 9.00 Gosp. KS NAPRZÓD Czyżowice Miejsce Sala OSP Łańce
                       
                  ul.Strażacka 2
                       
  SKS CZARNI Krzyżkowice       KS NAPRZÓD Czyżowice       KS U WALKA Gotartowice    
  RELAKS Rzuchów       BUK Rudy       KROJC Krzyżanowice II    
  LKS Górki Śląskie II       KS PRZYSZŁOŚĆ Rogów            
  KS U WALKA Gotartowice       ISKRA Rybnik II            
  RKS Rybnik 20       GOKiR Połomia II            

....................................................

Regulamin rozgrywek Ligi Międzyokręgowej Okręgów Śląsk-Południe i Rybnik na 2021 r.

1. Udział w rozgrywkach LM poprzedzony jest aktualnym zgłoszeniem drużyny przez klub, oraz

wpłaconych składek licencyjnych i składki startowej za ostatnią kolejkę.

2. W przypadku nieobecności składka startowa musi być wpłacona Organizatorowi rozgrywek. W

stosunku do nieobecnej drużyny zostaną wyciągnięte regulaminowe konsekwencje.

3. Kluby posiadające drużyny w wyższej klasie rozgrywek nie mogą w danej kolejce ligowej wystawić

jednocześnie zawodnika do zawodów wyższego i niższego szczebla.

W ostatniej kolejce zawodnik może reprezentować klub w drużynie na szczeblu niższym niż szczebel, na którym reprezentował klub w poprzednich kolejkach. Istnieje możliwość wypożyczenia zawodnika z innego klubu, Zasady wypożyczenia takie same jak dla lig centralnych. Regulamin wypożyczenia na stronie PZSkat.

4. System punktacji i sposób rozgrywek:

a). 12 drużyn rozstawionych jest na każdą kolejkę losowo. /rozstawienie podane przed rozpoczęciem 3 kolejką ligową/

b). Punkty stolikowe nagrane przez zawodników drużyny w każdej serii są sumowane Zaliczone zostają punkty z 1 i 2 kolejki z roku 2020. Suma punktów z wszystkich kolejek stanowi wynik końcowy drużyny. Drużyny w tabeli końcowej są klasyfikowane według ilości zdobytych punktów stolikowych w wszystkich rozegranych kolejkach. Przy równej ilości punktów po ostatniej kolejce o zajętym miejscu końcowym decyduje wyższe miejsce zajmowane w przedostatniej kolejce.

c). Rozegrane zostaną 4 kolejki ligowe / rozstawienia drużyn przygotuje pion sportowy Okręgu Śląsk-Południe/ rozpoczęcie o 9.00; 3 x 36 rozdań

5. Awans do klasy wyższej rozgrywek zdobywają drużyny według klucza ustalonego przez Zarząd

PZSkat. Awans uzyskują drużyny w/g zajętych miejsc po zakończeniu ostatniej kolejki [niezależnie z jakiego okręgu ]

6. Gospodarz zawodów [ podany na osobnym wykazie] zobowiązany jest do zakupu dokumentacji zawodów przygotowanych przez Zarząd Okręgu Śląsk-Południe.

7. Nie sportowe zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminów, łamanie przepisów podlega sankcjom

wynikającym z regulaminów PZSkat.

8. Opłata startowa za kolejkę ligi okręgowej wynosi 40 zł. Podział nagród za daną kolejkę

I miejsce -150 zł , II miejsce – 130 zł , III miejsce – 110 zł , IV miejsce – 90 zł 9.Udział w rozgrywkach zadeklarowało 7 drużyn z Okręgu Śląsk-Południe i 5 drużyn z Okręgu Rybnik

Uwagi końcowe.

1. Kwestie nieujęte w tym regulaminie i regulaminach PZSkat rozstrzyga komisja podana poniżej.

2. Nie dopuszcza się do gry w w/w turniejach używanych kart. Karty nowe [ wzoru śląskiego] zapewnia gospodarz zawodów.

3. Prosimy o śledzenie strony informacyjnej okręgu Śląsk-Południe i strony Okręgu Rybnik tam będą przekazywane przez Zarządy Okręgów najważniejsze informacje i wyniki.

Komisja Rozgrywek Ligowych

Eugeniusz Cyran -

Stanisław Niemiec -

Huwer Alojzy -

Rogów 14 08 2021

 

 

Wednesday the 19th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.