Terminy rozgrywek skata w 2024 roku    

2 0 2 4
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
1 Pn Nowy Rok 1 Cz   1 Pt   1 Pn Wielkanoc 1 Śr GPO Górki Śląskie 1 So  
2 Wt   2 Pt   2 So   2 Wt   2 Cz   2 N GPO Gorzyce
3 Śr   3 So   3 N GPO Lyski 3 Śr   3 Pt Prezesa Śl. Poł. 3 Pn Jastrzębia Góra
4 Cz   4 N 2 GPO PIAST 4 Pn   4 Cz   4 So   4 Wt Jastrzębia Góra
5 Pt   5 Pn   5 Wt   5 Pt   5 N   5 Śr Jastrzębia Góra
6 So Trzech Króli 6 Wt   6 Śr   6 So III kol.Ligi centralne 6 Pn   6 Cz Jastrzębia Góra
7 N   7 Śr   7 Cz   7 N IV kol.Ligi centralne 7 Wt   7 Pt Jastrzębia Góra
8 Pn   8 Cz   8 Pt   8 Pn   8 Śr   8 So Jastrzębia Góra
9 Wt   9 Pt   9 So I kol.Ligi centralne 9 Wt   9 Cz   9 N Jastrzębia Góra
10 Śr   10 So Walne Zebr. Okręg 10 N II kol.Ligi centralne 10 Śr   10 Pt   10 Pn Jastrzębia Góra
11 Cz   11 N   11 Pn   11 Cz   11 So  4 GPO FURKIDA  11 Wt Jastrzębia Góra
12 Pt   12 Pn   12 Wt   12 Pt   12 N   12 Śr Jastrzębia Góra
13 So   13 Wt   13 Śr   13 So   13 Pn   13 Cz Jastrzębia Góra
14 N IMO 14 Śr   14 Cz   14 N DPO 14 Wt   14 Pt  
15 Pn   15 Cz   15 Pt   15 Pn   15 Śr   15 So  
16 Wt   16 Pt   16 So Dakpro  16 Wt   16 Cz   16 N Prezesa Śl. Poł
17 Śr   17 So   17 N Prezesa Śl. Poł. 17 Śr   17 Pt   17 Pn  
18 Cz   18 N Prezesa Śl. Poł. 18 Pn   18 Cz   18 So   18 Wt  
19 Pt   19 Pn   19 Wt   19 Pt   19 N   19 Śr  
20 So   20 Wt   20 Śr   20 So   20 Pn Dźwirzyno 20 Cz  
21 N 1 GPO Prez. Żor 21 Śr   21 Cz   21 N Prezesa Śl. Poł. 21 Wt Dźwirzyno 21 Pt  
22 Pn   22 Cz   22 PT   22 Pn   22 Śr Dźwirzyno 22 So  
23 Wt   23 Pt   23 So 3 GPO JARDEX 23 Wt   23 Cz Dźwirzyno 23 N GPO Lyski
24 Śr   24 So Szkolenie sędziów 24 N GPO Jejkowice 24 Śr   24 Pt Dźwirzyno 24 Pn  
25 Cz   25 N   25 Pn   25 Cz   25 So Dźwirzyno 25 Wt  
26 Pt   26 Pn   26 Wt   26 Pt   26 N Dźwirzyno 26 Śr  
27 So Zakończenie sez. 27 Wt   27 Śr   27 So   27 Pn Dźwirzyno 27 Cz  
28 N Prezesa Śl. Poł. 28 Śr   28 Cz   28 N   28 Wt Dźwirzyno 28 Pt  
29 Pn   29 Cz   29 PT   29 Pn   29 Śr Dźwirzyno 29 So Złotów 
30 Wt         30 So   30 Wt   30 Cz Boże ciało 30 N Złotów
31 Śr         31 N Wielkanoc       31 Pt Dźwirzyno      
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
1 Pn   1 Cz 7 Mistrzostwa Żor 1 N   1 Wt   1 Pt Wszystkich Świętych 1 N Walny Zjazd
2 Wt   2 Pt   2 Pn Dźwirzyno 2 Śr   2 So   2 Pn  
3 Śr   3 So   3 Wt Dźwirzyno 3 Cz   3 N Urodz. Prez. Śl. P. 3 Wt  
4 Cz   4 N Prezesa Śl. Poł. 4 Śr Dźwirzyno 4 Pt   4 Pn   4 Śr  
5 Pt   5 Pn   5 Cz Dźwirzyno 5 So MSC Lirica 5 Wt   5 Cz  
6 So   6 Wt 7 Mistrzostwa Żor 6 Pt Dźwirzyno 6 N MSC Lirica 6 Śr   6 Pt  
7 N 5 GPO Cebuli 7 Śr 7 Mistrzostwa Żor 7 So Dźwirzyno 7 Pn MSC Lirica 7 Cz   7 So IMP Seniorzy
8 Pn   8 Cz   8 N 6 GPO P. Krząkały 8 Wt MSC Lirica 8 Pt   8 N IMP Sen. Kob.Jun.
9 Wt   9 Pt   9 Pn Dźwirzyno 9 Śr MSC Lirica 9 So   9 Pn  
10 Śr   10 So   10 Wt Dźwirzyno 10 Cz MSC Lirica 10 N Prezesa Śl. Poł. 10 Wt  
11 Cz   11 N GPO Lyski 11 Śr Dźwirzyno 11 Pt MSC Lirica 11 Pn 8 GPO Niepodległ. 11 Śr  
12 Pt   12 Pn   12 Cz Dźwirzyno 12 So MSC Lirica 12 Wt   12 Cz  
13 So   13 Wt   13 Pt Dźwirzyno 13 N Prezesa Śl. Poł. 13 Śr   13 Pt  
14 N   14 Śr   14 So   14 Pn   14 Cz   14 So 9 GPO Barbórka
15 Pn   15 Cz Św. WNMP 15 N Prezesa Śl. Poł. 15 Wt   15 Pt IMP 15 N Barbórka Śl. Poł.
16 Wt   16 Pt   16 Pn   16 Śr   16 So IMP 16 Pn  
17 Śr   17 So   17 Wt   17 Cz   17 N IMP 17 Wt  
18 Cz   18 N   18 Śr   18 Pt   18 Pn   18 Śr  
19 Pt   19 Pn Zapisy 19 Cz   19 So   19 Wt   19 Cz  
20 So   20 Wt Olimpiada Skatowa 20 Pt   20 N 7 GPO FURKIDA 20 Śr   20 Pt  
21 N Prezesa Śl. Poł. 21 Śr Olimpiada Skatowa 21 So DPP 21 Pn   21 Cz   21 So  
22 Pn   22 Cz Olimpiada Skatowa 22 N DPP 22 Wt   22 Pt Dni Związkowe 22 N  
23 Wt   23 Pt Olimpiada Skatowa 23 Pn   23 Śr   23 So Dni Związkowe 23 Pn  
24 Śr   24 So Olimpiada Skatowa 24 Wt   24 Cz   24 N Dni Związkowe 24 Wt Wigilia
25 Cz   25 N 40 - lecie PZSkat 25 Śr   25 Pt   25 Pn   25 Śr Boże Narodzenie
26 Pt   26 Pn   26 Cz   26 So V kol.Ligi centralne 26 Wt   26 Cz Boże Narodzenie
27 So   27 Wt   27 Pt   27 N VI kol.Ligi centralne 27 Śr   27 Pt  
28 N GPO Lyski 28 Śr   28 So   28 Pn   28 Cz   28 So  
29 Pn   29 Cz   29 N GPO Lyski 29 Wt   29 Pt   29 N  
30 Wt 7 Mistrzostwa Żor 30 Pt   30 Pn   30 Śr   30 So Centralna Barbórka 30 Pt  
31 Śr 7 Mistrzostwa Żor 31 So         31 Cz         31 So  

 

 

 

 

 

 


 
     

 

 

Tuesday the 16th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.