Terminy rozgrywek skata w 2020 roku    

 

2 0 2 0
                                           
Styczeń   Luty   Marzec   Kwiecień   Maj Czerwiec
                                           
1 Śr Nowy Rok   1 So     1 N Liga II Kolejka   1 Śr     1 Pt   1 Pn Jastrzębia Góra
2 Cz     2 N     2 Pn     2 Cz     2 So   2 Wt Jastrzębia Góra
3 Pt     3 Pn     3 Wt     3 Pt     3 N   3 Śr Jastrzębia Góra
4 So IMO   4 Wt     4 Śr     4 So III Kolejka IV Liga   4 Pn   4 Cz Jastrzębia Góra
5 N IMO   5 Śr     5 Cz     5 N Liga IV Kolejka   5 Wt   5 Pt Jastrzębia Góra
6 Pn Trzech Króli   6 Cz     6 Pt     6 Pn     6 Śr   6 So IV GPP Pomorze
7 Wt     7 Pt     7 So     7 Wt     7 Cz   7 N V GPP Wielk.
8 Śr     8 So Wybory Śl.Połud.   8 N 3 GPO Szczejk.   8 Śr     8 Pt   8 Pn Jastrzębia Góra
9 Cz     9 N DPP Okręgi   9 Pn     9 Cz     9 So   9 Wt Jastrzębia Góra
10 Pt     10 Pn     10 Wt     10 Pt     10 N   10 Śr Jastrzębia Góra
11 So     11 Wt     11 Śr     11 So     11 Pn Dźwirzyno 11 Cz Boże Ciało
12 N 1 GPO Żory   12 Śr     12 Cz     12 N Wielkanoc   12 Wt Dźwirzyno 12 Pt Ind.Puch.Polski
13 Pn     13 Cz     13 Pt     13 Pn Wielkanoc   13 Śr Dźwirzyno 13 So Ind.Puch.Polski
14 Wt     14 Pt     14 So     14 Wt     14 Cz Dźwirzyno 14 N Ind.Puch.Polski
15 Śr     15 So Zjazd Spr.Wyb.   15 N Liga III Kolejka   15 Śr     15 Pt Dźwirzyno 15 Pn  
16 Cz     16 N 2 GPO Chwał.   16 Pn     16 Cz     16 So Dźwirzyno 16 Wt  
17 Pt     17 Pn     17 Wt     17 Pt     17 N Dźwirzyno 17 Śr  
18 So Szkolenie Sędziów   18 Wt     18 Śr     18 So     18 Pn Dźwirzyno 18 Cz  
19 N Zakoń.Sez. PZSkat   19 Śr     19 Cz     19 N     19 Wt Dźwirzyno 19 Pt  
20 Pn     20 Cz     20 PT     20 Pn     20 Śr Dźwirzyno 20 So  
21 Wt     21 Pt     21 So     21 Wt     21 Cz Dźwirzyno 21 N 4 GPO Cebuli
22 Śr     22 So     22 N II GPP Opole   22 Śr     22 Pt Dźwirzyno 22 Pn  
23 Cz     23 N I GPP Tychy   23 Pn     23 Cz     23 So   23 Wt  
24 Pt     24 Pn     24 Wt     24 Pt     24 N   24 Śr  
25 So     25 Wt     25 Śr     25 So IIIGPP T.Miasto   25 Pn   25 Cz  
26 N Liga I Kolejka   26 Śr     26 Cz     26 N     26 Wt   26 Pt  
27 Pn     27 Cz     27 PT     27 Pn     27 Śr   27 So  
28 Wt     28 Pt     28 So Zjazd Del.-Wybory   28 Wt     28 Cz   28 N MP Górników
29 Śr     29 So I Kolejka IV Liga   29 N     29 Śr     29 Pt   29 Pn  
30 Cz             30 Pn     30 Cz     30 So   30 Wt  
31 Pt             31 Wt             31 N Jastrzębia Góra      

 

Lipiec   Sierpień   Wrzesień   Październik   Listopad   Grudzień
                                             
1 Śr     1 So     1 Wt     1 Cz     1 N Wszystkich Świętych   1 Wt  
2 Cz     2 N     2 Śr     2 Pt     2 Pn     2 Śr  
3 Pt     3 Pn 3 Ot.In.Mist. Żor   3 Cz     3 So Finał DPP   3 Wt     3 Cz  
4 So     4 Wt 3 Ot.In.Mist. Żor   4 Pt     4 N Finał DPP   4 Śr     4 Pt  
5 N Ind.Druż.M Śląska   5 Śr     5 So     5 Pn     5 Cz     5 So IMP Ogólna
6 Pn     6 Cz 3 Ot.In.Mist. Żor   6 N     6 Wt MŚ Edmonton   6 Pt     6 N IMP Ogólna
7 Wt     7 Pt 3 Ot.In.Mist. Żor   7 Pn Dźwirzyno   7 Śr MŚ Edmonton   7 So     7 Pn  
8 Śr     8 So     8 Wt Dźwirzyno   8 Cz MŚ Edmonton   8 N IX GPP Rybnik   8 Wt  
9 Cz     9 N     9 Śr Dźwirzyno   9 Pt MŚ Edmonton   9 Pn     9 Śr  
10 Pt     10 Pn     10 Cz Dźwirzyno   10 So MŚ Edmonton   10 Wt     10 Cz  
11 So     11 Wt 3 Ot.In.Mist. Żor   11 Pt Dźwirzyno   11 N MŚ Edmonton   11 Śr 6 GPO Świerklan   11 Pt  
12 N     12 Śr     12 So Dźwirzyno   12 Pn MŚ Edmonton   12 Cz     12 So  
13 Pn     13 Cz     13 N Dźwirzyno   13 Wt MŚ Edmonton   13 Pt     13 N 7 GPO Barbórka
14 Wt     14 Pt     14 Pn Dźwirzyno   14 Śr MŚ Edmonton   14 So     14 Pn  
15 Śr     15 So Św. WNMP   15 Wt Dźwirzyno   15 Cz MŚ Edmonton   15 N     15 Wt  
16 Cz     16 N     16 Śr Dźwirzyno   16 Pt     16 Pn     16 Śr  
17 Pt     17 Pn     17 Cz Dźwirzyno   17 So     17 Wt     17 Cz  
18 So     18 Wt     18 Pt Dźwirzyno   18 N 5 GPO Krząkały   18 Śr     18 Pt  
19 N     19 Śr     19 So     19 Pn     19 Cz     19 So  
20 Pn     20 Cz     20 N Liga V Kolejka   20 Wt     20 Pt     20 N  
21 Wt     21 Pt     21 Pn     21 Śr     21 So     21 Pn  
22 Śr     22 So     22 Wt     22 Cz     22 N IMP K-S-J   22 Wt  
23 Cz     23 N     23 Śr     23 Pt     23 Pn     23 Śr  
24 Pt     24 Pn     24 Cz     24 So V Kolejka IV Liga   24 Wt     24 Cz  
25 So     25 Wt     25 Pt     25 N Liga VI Kolejka   25 Śr     25 Pt Boże Narodzenie
26 N     26 Śr     26 So     26 Pn     26 Cz     26 So Boże Narodzenie
27 Pn     27 Cz     27 N VIII GPP Śl.Poł.   27 Wt     27 Pt     27 N  
28 Wt     28 Pt     28 Pn     28 Śr     28 So     28 Pn  
29 Śr     29 So VI GPP Katowice   29 Wt     29 Cz     29 N     29 Wt  
30 Cz     30 N VII GPP Zabrze   30 Śr     30 Pt     30 Pn     30 Śr  
31 Pt     31 Pn             31 So             31 Cz  

 

 

 

 

 

 


 
     

 

 

Wednesday the 12th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.