Terminy rozgrywek skata w 2018 roku   

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
1 Pn Nowy Rok 1 Cz   1 Cz   1 N Wielkalkanoc 1 Wt   1 Pt  
2 Wt   2 Pt   2 Pt   2 Pn Wielkalkanoc 2 Śr   2 So  
3 Śr   3 So Walne Zebr.Delegatów 3 So IMP Ogólna 3 Wt   3 Cz   3 N  
4 Cz   4 N I GPO Prez.Żor 4 N IMP Ogólna 4 Śr   4 Pt   4 Pn  
5 Pt   5 Pn   5 Pn   5 Cz   5 So   5 Wt  
6 So Trzech Króli 6 Wt   6 Wt   6 Pt   6 N   6 Śr  
7 N IMO Rybnik 7 Śr   7 Śr   7 So Liga III kolejka 7 Pn   7 Cz  
8 Pn   8 Cz   8 Cz   8 N Liga IV Kolejka 8 Wt   8 Pt  
9 Wt   9 Pt   9 Pt   9 Pn   9 Śr   9 So  
10 Śr   10 So   10 So   10 Wt   10 Cz   10 N V GPO Cebuli
11 Cz   11 N DPO 11 N IMP K+J+S 11 Śr   11 Pt   11 Pn  
12 Pt   12 Pn   12 Pn   12 Cz   12 So   12 Wt  
13 So   13 Wt   13 Wt   13 Pt   13 N   13 Śr  
14 N Zak.Sez.Ligowego 14 Śr   14 Śr   14 So Zjazd Sprawozdawczy 14 Pn   14 Cz  
15 Pn   15 Cz   15 Cz   15 N III GPO 35-lecie skata w Żorach 15 Wt   15 Pt  
16 Wt   16 Pt   16 Pt   16 Pn   16 Śr   16 So V GPP Pomorza
17 Śr   17 So   17 So   17 Wt   17 Cz   17 N VI GPP Wlk_Kuj_Pom
18 Cz   18 N II GPP Opole 18 N II GPO Chwałowice 18 Śr   18 Pt   18 Pn  
19 Pt   19 Pn   19 Pn   19 Cz   19 So   19 Wt  
20 So   20 Wt   20 Wt   20 Pt   20 N   20 Śr  
21 N   21 Śr   21 Śr   21 So III GPP Tychy 21 Pn   21 Cz  
22 Pn   22 Cz   22 Cz   22 N IV GPP Tychy M. 22 Wt   22 Pt  
23 Wt   23 Pt   23 Pt   23 Pn   23 Śr   23 So  
24 Śr   24 So Liga I kolejka 24 So   24 Wt   24 Cz   24 N MP Górników
25 Cz   25 N Liga II Kolejka 25 N Szk. Sędziów 25 Śr   25 Pt   25 Pn  
26 Pt   26 Pn   26 Pn   26 Cz   26 So   26 Wt  
27 So   27 Wt   27 Wt   27 Pt   27 N   27 Śr  
28 N I GPP Śl. P. 28 Śr   28 Śr   28 So   28 Pn   28 Cz  
29 Pn       29 Cz   29 N IV GPO Sołtysa Szczejkowic 29 Wt   29 Pt  
30 Wt       30 Pt   30 Pn   30 Śr   30 So  
31 Śr       31 So       31 Cz Boże Ciało    
lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
1 N Ind.Druż.Mistrz.Śl. 1 Śr   1 So   1 Pn   1 Cz Wsz.Świętych 1 So Dni Zwiazkowe
2 Pn   2 Cz   2 N VII GPP Zabrze 2 Wt   2 Pt   2 N VII GPO Barbórkowy
3 Wt   3 Pt   3 Pn   3 Śr   3 So   3 Pn  
4 Śr   4 So   4 Wt   4 Cz   4 N   4 Wt  
5 Cz   5 N   5 Śr   5 Pt   5 Pn   5 Śr  
6 Pt   6 Pn   6 Cz   6 So Szk. Sędziów 6 Wt   6 Cz  
7 So   7 Wt   7 Pt   7 N   7 Śr   7 Pt  
8 N   8 Śr   8 So   8 Pn   8 Cz   8 So  
9 Pn   9 Cz   9 N   9 Wt   9 Pt   9 N  
10 Wt   10 Pt   10 Pn   10 Śr   10 So   10 Pn  
11 Śr   11 So   11 Wt   11 Cz   11 N VI GPO Świerklany 11 Wt  
12 Cz   12 N   12 Śr   12 Pt   12 Pn   12 Śr  
13 Pt   13 Pn   13 Cz   13 So   13 Wt   13 Cz  
14 So Champions 14 Wt   14 Pt   14 N IX GPP Rybnik 14 Śr   14 Pt  
15 N League 15 Śr   15 So   15 Pn   15 Cz   15 So  
16 Pn   16 Cz   16 N VIII GPP Katowice 16 Wt   16 Pt   16 N  
17 Wt   17 Pt MŚ Berlin 17 Pn   17 Śr   17 So Finał IMP 17 Pn  
18 Śr   18 So MŚ Berlin 18 Wt   18 Cz   18 N Finał IMP 18 Wt  
19 Cz   19 N MŚ Berlin 19 Śr   19 Pt   19 Pn   19 Śr  
20 Pt   20 Pn MŚ Berlin 20 Cz   20 So   20 Wt   20 Cz  
21 So   21 Wt MŚ Berlin 21 Pt   21 N   21 Śr   21 Pt  
22 N   22 Śr MŚ Berlin 22 So Liga V kolejka 22 Pn   22 Cz   22 So  
23 Pn   23 Cz MŚ Berlin 23 N Liga VI Kolejka 23 Wt   23 Pt   23 N  
24 Wt   24 Pt MŚ Berlin 24 Pn   24 Śr   24 So   24 Pn  
25 Śr   25 So MŚ Berlin 25 Wt   25 Cz   25 N IMP kat.K+J+S 25 Wt Boże Narodz.
26 Cz   26 N   26 Śr   26 Pt   26 Pn   26 Śr Boże Narodz
27 Pt   27 Pn   27 Cz   27 So Finał DPP 27 Wt   27 Cz  
28 So   28 Wt   28 Pt   28 N Finał DPP 28 Śr   28 Pt  
29 N   29 Śr   29 So   29 Pn   29 Cz   29 So  
30 Pn   30 Cz   30 N   30 Wt   30 Pt Dni Zwiazkowe 30 N  
31 Wt   31 Pt       31 Śr       31 Pn  

 


 
     

 

 

Wednesday the 19th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.