Terminy rozgrywek skata w 2023 roku    

2 0 2 3
Styczeń Luty Marzec Kwiecień   Maj Czerwiec
1 N Nowy Rok 1 Śr   1 Śr   1 So III kol.Ligi centralne   1 Pn   1 Cz Jast.Góra
2 Pn   2 Cz   2 Cz   2 N IV kol.Ligi centralne   2 Wt   2 Pt Jast.Góra
3 Wt   3 Pt   3 Pt   3 Pn     3 Śr   3 So Jast.Góra
4 Śr   4 So Zak. sezonu 4 So   4 Wt     4 Cz   4 N Jast.Góra
5 Cz   5 N   5 N 3 GPO Furkida 5 Śr     5 Pt   5 Pn Jast.Góra
6 Pt Trzech Króli 6 Pn   6 Pn   6 Cz     6 So   6 Wt Jast.Góra
7 So IPP 7 Wt   7 Wt   7 Pt     7 N Prezesa 7 Śr Jast.Góra
8 N IPP 8 Śr   8 Śr   8 So     8 Pn   8 Cz Boże ciało
9 Pn   9 Cz   9 Cz   9 N Wielkanoc   9 Wt   9 Pt Złotów
10 Wt   10 Pt   10 Pt   10 Pn Wielkanoc   10 Śr   10 So Złotów
11 Śr   11 So   11 So I kol.Ligi centralne 11 Wt     11 Cz   11 N Złotów
12 Cz   12 N 2 GPO Piast Lesz 12 N II kol.Ligi centralne 12 Śr     12 Pt   12 Pn  
13 Pt   13 Pn   13 Pn   13 Cz     13 So   13 Wt  
14 So   14 Wt   14 Wt   14 Pt     14 N   14 Śr  
15 N IMO Rybnik 15 Śr   15 Śr   15 So     15 Pn   15 Cz  
16 Pn   16 Cz   16 Cz   16 N Prezesa   16 Wt   16 Pt  
17 Wt   17 Pt   17 PT   17 Pn     17 Śr   17 So Prezesa
18 Śr   18 So Prezesa 18 So Ornontow.DAKPRO 18 Wt     18 Cz Dzwirzyno 18 N 4 GPO Cebuli
19 Cz   19 N   19 N Prezesa 19 Śr     19 Pt COSTA Firenza 19 Pn  
20 Pt   20 Pn   20 Pn   20 Cz     20 So COSTA Firenza 20 Wt  
21 So Prezesa 21 Wt   21 Wt   21 Pt     21 N COSTA Firenza 21 Śr  
22 N   22 Śr   22 Śr   22 So     22 Pn COSTA Firenza 22 Cz  
23 Pn   23 Cz   23 Cz   23 N Jejkowice   23 Wt COSTA Firenza 23 Pt  
24 Wt   24 Pt   24 PT   24 Pn     24 Śr COSTA Firenza 24 So eliminacje IMP
25 Śr   25 So   25 So Szkolenie sędziów 25 Wt     25 Cz COSTA Firenza 25 N eliminacje IMP
26 Cz   26 N DPO Rybnik 26 N Lyski 26 Śr     26 Pt COSTA Firenza 26 Pn  
27 Pt   27 Pn   27 Pn   27 Cz     27 So Dzwirzyno 27 Wt  
28 So   28 Wt   28 Wt   28 Pt     28 N Dzwirzyno 28 Śr  
29 N 1 GPO Żory       29 Śr   29 So     29 Pn Jast.Góra 29 Cz  
30 Pn         30 Cz   30 N     30 Wt Jast.Góra 30 PT  
31 Wt         31 PT           31 Śr Jast.Góra      
2 0 2 3
Lipiec Sierpień Wrzesień   Październik Listopad Grudzień
1 So   1 Wt 6 IOM Żor 1 Pt     1 N 6 GPO Furkida 1 Śr Wszystkich Świętych 1 Pt  
2 N   2 Śr 6 IOM Żor 2 So     2 Pn   2 Cz   2 So Centralna Barbórka
3 Pn   3 Cz 6 IOM Żor 3 N 5 GPO Krząkały   3 Wt   3 Pt   3 N  
4 Wt   4 Pt 6 IOM Żor 4 Pn Dzwirzyno   4 Śr   4 So   4 Pn  
5 Śr   5 So   5 Wt Dzwirzyno   5 Cz   5 N   5 Wt  
6 Cz   6 N   6 Śr Dzwirzyno   6 Pt   6 Pn   6 Śr  
7 Pt   7 Pn   7 Cz Dzwirzyno   7 So   7 Wt   7 Cz  
8 So   8 Wt   8 Pt Dzwirzyno   8 N DPP 8 Śr   8 Pt  
9 N Lyski 9 Śr   9 So Dzwirzyno   9 Pn DPP 9 Cz   9 So 8 GPO Barbórkow
10 Pn   10 Cz   10 N Dzwirzyno   10 Wt   10 Pt   10 N  
11 Wt   11 Pt   11 Pn Dzwirzyno   11 Śr   11 So 7 GPO Świerklany 11 Pn  
12 Śr   12 So   12 Wt Dzwirzyno   12 Cz   12 N   12 Wt  
13 Cz   13 N   13 Śr Dzwirzyno   13 Pt   13 Pn   13 Śr  
14 Pt   14 Pn   14 Cz Dzwirzyno   14 So   14 Wt   14 Cz  
15 So   15 Wt Św. WNMP 15 Pt Dzwirzyno   15 N Prezesa 15 Śr   15 Pt  
16 N   16 Śr   16 So IMP   16 Pn   16 Cz   16 So  
17 Pn   17 Cz   17 N IMP   17 Wt   17 Pt   17 N  
18 Wt   18 Pt   18 Pn     18 Śr   18 So   18 Pn  
19 Śr   19 So   19 Wt     19 Cz   19 N IMP K,S,J 19 Wt  
20 Cz   20 N   20 Śr     20 Pt   20 Pn   20 Śr  
21 Pt   21 Pn   21 Cz     21 So V kol.Ligi centralne 21 Wt   21 Cz  
22 So   22 Wt   22 Pt     22 N VI kol.Ligi centralne 22 Śr   22 Pt  
23 N Jejkowice 23 Śr   23 So Prezesa   23 Pn   23 Cz   23 So  
24 Pn   24 Cz   24 N Lyski   24 Wt   24 Pt   24 N Wigilia
25 Wt   25 Pt   25 Pn     25 Śr   25 So   25 Pn Boże Narodzenie
26 Śr   26 So   26 Wt     26 Cz   26 N Prezesa 26 Wt Boże Narodzenie
27 Cz   27 N   27 Śr     27 Pt   27 Pn   27 Śr  
28 Pt   28 Pn   28 Cz     28 So   28 Wt   28 Cz  
29 So   29 Wt   29 Pt     29 N Prezesa 29 Śr   29 Pt  
30 N   30 Śr   30 So     30 Pn   30 Cz   30 So  
31 Pn 6 IOM Żor 31 Cz           31 Wt         31 N  

 

 

 

 

 

 


 
     

 

 

Saturday the 30th. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS.