Drukuj
    Skrócony Protokół Wyników Liga Okręgowa   2 Kolejka  
Gosp:   Okręg Śląsk - Południe     w dniu :   09 04 2022    
    Wyniki drużyn w dniu zawodów
                       
  Drużyna Razem   1 seria   2 seria   3 seria   4 seria
1 RELAKS Rzuchów 11883   1746   3563   2860   3714
2 PIAST Leszczyny II 10882   2751   3101   2346   2684
3 JARDEX Szczejkowice II 10543   2388   2354   3551   2250
4 GOKiR Połomia II 9717   2396   2614   2647   2060
5 KSS MARCEL Radlin 9176   2445   1973   2562   2196
                       
                       
                       
                       
Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   09 04 2022        
  P.M.   P.M.        
1 D RELAKS Rzuchów 24641   12758   11883        
2 E PIAST Leszczyny II 20791   9909   10882        
3 B GOKiR Połomia II 20519   10802   9717        
4 C JARDEX Szczejkowice II 20474   9931   10543        
5 A KSS MARCEL Radlin 20076   10900   9176        

...........................................................................................................................

Zawody Ligowe PZSkat   Liga Okręgowa   0   2022
                                   
                      2 Kolejka ligowa        
                                   
    Gospodarz zawodów [klub] Okręg Śląsk - Południe Data 09 04 2022  
                                   
Kierow Morawiec Jerzy   Sędzia: Szweigstil Andrzej Sekretarz: 0
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
PIAST Leszczyny II . PIAST Leszczyny II W P W P W P W P
1   Szulik Martin 2718 29 5 450 6 1 720 10 2 784 7 0 764 6 2
2   Kałuża Zbigniew 3231 31 4 861 7 1 875 8 1 463 6 2 1032 10 0
3   Nowak Henryk 2868 26 2 660 8 2 813 6 0 779 7 0 616 5 0
4   Kurpanik Lesław 2065 22 5 780 9 2 693 5 0 320 5 2 272 3 1
R1     0 0 0                        
Podpis Kapitana 10882 108 16 2751 30 6 3101 29 3 2346 25 4 2684 24 3
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
RELAKS Rzuchów . RELAKS Rzuchów W P W P W P W P
5   Knura Alojzy 4445 44 2 572 6 1 1049 11 0 1128 11 0 1696 16 1
6   Szweigstil Andrzej 2118 25 9 364 6 3 787 8 2 250 5 3 717 6 1
7   Mainka Henryk 2335 30 8 63 4 3 1066 10 0 410 6 3 796 10 2
8   Morawiec Jerzy 2985 33 6 747 9 1 661 9 2 1072 9 1 505 6 2
R2     0 0 0                        
Podpis Kapitana 11883 132 25 1746 25 8 3563 38 4 2860 31 7 3714 38 6
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
JARDEX Szczejkowice II . JARDEX Szczejkowice II W P W P W P W P
9   Stec Grzegorz 3181 30 3 646 7 2 532 5 0 1169 11 0 834 7 1
10   Bluszcz Ryszard 2680 29 3 517 6 1 714 7 0 1073 10 0 376 6 2
11   Gawlik Marian 2158 19 3 620 7 1 562 5 1 514 4 0 462 3 1
12   Jureczko Marian 2524 24 3 605 5 0 546 4 1 795 9 1 578 6 1
R3     0 0 0                        
Podpis Kapitana 10543 102 12 2388 25 4 2354 21 2 3551 34 1 2250 22 5
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
GOKiR Połomia II . GOKiR Połomia II W P W P W P W P
13   Rzepiszczak Jan 2876 32 8 1002 9 1 598 6 1 713 8 3 563 9 3
14   Grabarczyk Henryk 2496 23 2 570 5 0 637 6 0 568 5 1 721 7 1
15   Michalik Czesław 2044 19 4 274 3 1 777 6 0 839 7 1 154 3 2
16   Zgraj Edward 2301 25 4 550 5 1 602 7 0 527 7 3 622 6 0
R4     0 0 0                        
Podpis Kapitana 9717 99 18 2396 22 3 2614 25 1 2647 27 8 2060 25 6
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KSS MARCEL Radlin . KSS MARCEL Radlin W P W P W P W P
17   Lasota Wiesław 2513 25 2 732 7 1 579 7 0 714 6 0 488 5 1
18   Mandera Werner 2582 33 8 576 8 3 164 9 4 979 8 0 863 8 1
19   Stisz Marian 2928 42 13 859 10 2 1098 13 2 518 8 3 453 11 6
20   Grobelny Paweł 1153 14 4 278 4 1 132 2 2 351 4 1 392 4 0
R5     0 0 0                        
Podpis Kapitana 9176 114 27 2445 29 7 1973 31 8 2562 26 4 2196 28 8
                                   
Za zgodność naniesionych wyników:                                  
Sekretarz     0   Sędzia: Szweigstil Andrzej

................................................................................................................................

    Skrócony Protokół Wyników Liga Międzyokręgowa 1 Kolejka  
Gosp:   Okręg Śląsk - Południe     w dniu :   05 03 2022    
    Wyniki drużyn w dniu zawodów
                       
  Drużyna Razem   1 seria   2 seria   3 seria   4 seria
1 RELAKS Rzuchów 12758   2927   3886   2314   3631
2 KSS MARCEL Radlin 10900   2405   2557   2675   3263
3 GOKiR Połomia II 10802   1913   3191   2559   3139
4 JARDEX Szczejkowice II 9931   3093   2159   2604   2075
5 PIAST Leszczyny II 9909   2819   2589   2299   2202
                       
                       
                       
                       
Mce   Nazwa Drużyny P.M.   P.Turn.   05 03 2022        
  P.M.   P.M.        
1 D RELAKS Rzuchów 12758       12758        
2 A KSS MARCEL Radlin 10900       10900        
3 B GOKiR Połomia II 10802       10802        
4 C JARDEX Szczejkowice II 9931       9931        
5 E PIAST Leszczyny II 9909       9909        

...........................................................

Liga Międzyokręgowa Śląsk-Południe i Rybnik   0   2022
                                   
                      1 Kolejka ligowa        
                                   
    Gospodarz zawodów [klub] Okręg Śląsk - Południe Data 05 03 2022  
                                   
Kierow 0   Sędzia: 0 Sekretarz: 0
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
KSS MARCEL Radlin . KSS MARCEL Radlin W P W P W P W P
1   Grobelny Paweł 2710 20 0 624 5 0 474 3 0 589 5 0 1023 7 0
2   Lasota Wiesław 1326 11 1 219 2 0 448 2 0 311 4 1 348 3 0
3   Mandera Werner 3091 37 5 551 9 3 779 10 1 717 8 1 1044 10 0
4   Stisz Marian 3773 36 2 1011 9 0 856 9 0 1058 9 0 848 9 2
R1     0 0 0                        
Podpis Kapitana 10900 104 8 2405 25 3 2557 24 1 2675 26 2 3263 29 2
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
GOKiR Połomia II . GOKiR Połomia II W P W P W P W P
5   Michalik Czesław 3635 30 0 906 7 0 624 6 0 946 9 0 1159 8 0
6   Zgraj Edward 1493 26 9 -102 2 4 637 7 0 547 9 2 411 8 3
7   Rzepiszczak Jan 2670 34 6 315 6 2 881 10 1 456 8 3 1018 10 0
8   Koniarczyk Tadeusz 3004 28 4 794 7 1 1049 9 0 610 7 2 551 5 1
R2     0 0 0                        
Podpis Kapitana 10802 118 19 1913 22 7 3191 32 1 2559 33 7 3139 31 4
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
JARDEX Szczejkowice II . JARDEX Szczejkowice II W P W P W P W P
9   Bluszcz Ryszard 2249 24 5 500 4 0 500 7 3 608 6 0 641 7 2
10   Górka Piotr 2619 26 5 1300 11 1 621 7 1 468 6 2 230 2 1
11   Zawisło Kazimierz 2344 22 5 634 5 0 397 6 3 783 6 0 530 5 2
12   Stec Grzegorz 2719 31 5 659 7 0 641 8 1 745 9 3 674 7 1
R3     0 0 0                        
Podpis Kapitana 9931 103 20 3093 27 1 2159 28 8 2604 27 5 2075 21 6
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
RELAKS Rzuchów . RELAKS Rzuchów W P W P W P W P
13   Knura Alojzy 3354 34 3 779 7 0 924 8 0 753 9 2 898 10 1
14   Szweigstil Andrzej 2180 29 9 154 6 4 1016 10 0 217 5 3 793 8 2
15   Mainka Henryk 3225 31 6 728 8 2 825 7 2 862 7 0 810 9 2
16   Morawiec Jerzy 3999 32 1 1266 9 0 1121 8 0 482 5 1 1130 10 0
R4     0 0 0                        
Podpis Kapitana 12758 126 19 2927 30 6 3886 33 2 2314 26 6 3631 37 5
                                   
Drużyna     SUMA W P 1 Seria   2 Seria   3 Seria   4 Seria  
PIAST Leszczyny II . PIAST Leszczyny II W P W P W P W P
17   Niemiec Zenon 2724 26 2 1001 8 0 514 6 1 558 4 0 651 8 1
18   Nowak Henryk 1980 22 4 586 7 2 652 7 0 526 6 1 216 2 1
19   Szulik Martin 2631 34 8 850 11 2 834 10 2 523 8 2 424 5 2
20   Strupowski Grzegorz 2574 30 8 382 6 2 589 8 5 692 8 1 911 8 0
R5     0 0 0                        
Podpis Kapitana 9909 112 22 2819 32 6 2589 31 8 2299 26 4 2202 23 4